Hacking Hennie

‘Hacking Hennie’ is een transmediale online game die gaat over privacy. Hennie Adolfs is een fictief personage met verschillende social media accounts. De speler begint bij haar Facebook-profiel. Via haar social media kan een speler informatie verzamelen, die gecombineerd soms een puzzel vormen. Antwoorden op deze puzzels kunnen naar een telegrambot gestuurd worden en bij het juiste antwoord krijgt de speler verschillende weblinks. Deze links leiden naar het zicht en het gehoor van Hennie, de speler is als het ware ‘ingelogd’ op Hennie’s persoon!

2016