Machine

Het afstudeeronderzoek begon met de vraag ‘kan ik autonoom intuïtief maken’. Aan de slag gaan zonder blauwdruk of vooropgesteld plan. Natuurlijk speelden er al snel thema’s en onderwerpen mee die vanuit interesse voortkwamen, zoals empathie voor een machine, maizena, nutteloze objecten en kinetische kunst.
Het onderzoek naar makerschap bleek uiteindelijk de motor te zijn die de machine aanstuurt, het falen en doorgaan van de machine en die van de maker blijken één te zijn. De pogingen zijn nog zichtbaar in de sporen van het zelf gefabriceerde atelier. De gedachtegangen en onderwerpen zelf blijken ook aan een constante cyclus van falen en doorgaan te zijn onderworpen, sommige zijn afgestreept, gefaalt, vergeten. Maar juist daaruit komt een kracht en inzicht waarop toch weer kan worden doorgegaan.

‘Machine’ is een autobiografisch werk dat gaat over falen, het nét niet kunnen, maar toch weer doorgaan. De machine heeft geen bouwtekening en is ontstaan uit een intuïtief proces. De zichtbare sporen van mislukte pogingen blijken een verborgen schoonheid met zich mee te brengen. Faalt de machine door het vastlopen, of is die imperfectie juist de kracht van de machine?
De droom en het streven om te lukken zijn de drijfveer om toch door te gaan, of is hij in zijn falen al gelukt?